کلاس آموزش کامپیوتر انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی برگزار گردید.

سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 10:35
چاپ

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی معاونت فرهنگی و اجتماعی "کلاس آموزش کامپیوتر" را با تدریس خانم یگانه علیزاده دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س) در روز چهارشنبه 8 آذرماه 1396 از ساعت 14 الی 16 در سایت طبقه دوم دانشکده ادبیات برگزار نمود. استاد در این کلاس آموزشی به مطالب زیر پرداخت: ... 

در ابتدای برنامه آموزش و معرفی کلی کامپیوتر و سپس اطلاعات و آموزش استفاده از اینترنت، جستجو، گوگل و ... صورت گرفت. لازم به ذکر است این برنامه با حضور  10 نفر از دانشجویان مورد استقبال و توجه مخاطبین قرار گرفت.