اردوی مشهد بسیج دانشجویی ویژه دانشجویان جدیدالورود برگزار شد.

شنبه 13 آبان 1396 ساعت 13:42
چاپ

بسیج  دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) با هدف اشاعه فرهنگ و آداب زیارت با معرفت ائمه ي معصوم عليه السلام  اردوی مشهد مقدس را برای دانشجویان جدیدالورود را در تاریخ دوشنبه  1 آبان 1396 برگزار نمود. موضوع محوری اردو "حیا"بود  که از اين موضوع به پنج زيرشاخه آن در اردو پرداخته شد. اين موضوعات عبارتند از:...

  1. معنای حیا
  2. تفاوت حیا و حجاب
  3. اقسام حیا
  4. مصادیق حیا
  5. معرفی الگو

دیگر اهداف این اردو :

-