انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

شنبه 06 آبان 1396 ساعت 13:42
چاپ

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در روز دوشنبه اول و سه شنبه دوم آبان ماه 1396 در محل دانشکده های مربوط به هر رشته و بین کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید. تعداد اعضای شورای مرکزی هر انجمن 7 عضو  (5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل) می باشد که ...

alt

alt

در مورد انجمن هایی که تعداد کاندیداهای شورای مرکزی آنها بیش از 7 نفر بودند، رقابت بین کاندیداها جهت کسب آراء به حد نصاب رسیده در تاریخ مذکور صورت گرفت. صندوق های رای گیری در تاریخ دوم و سوم آبان ماه مورد سرشماری قرار گرفت و نتایج صورت جلسه گردید.

alt      alt