جرم شناسی و خشونت با تاکید بر کودکان قربانی خشونت

چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 10:49
چاپ

 انجمن علمی دانشجویی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی چهارمین نشست از سلسله نشست های تازه های حقوق تحت عنوان"جرم شناسی و خشونت با تاکید بر کودکان قربانی خشونت" در روز دوشنبه هشتم آبان ماه 1396 ساعت ۱۴ در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)برگزار نمود. سخنران این نشست، آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی عضو هیات علمی گروه جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بود. در این نشست ... 

alt   alt

 خانم دکتر خدیجه مظفری مدیر گروه حقوق دانشگاه الزهرا(س) و آقای دکتر امیر حسن نیازپور از اساتید حقوق دانشگاه الزهرا(س) و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشتند. نشست با گزارشی کوتاه از فعالیت های دو ساله انجمن علمی دانشجویی حقوق توسط دبیر انجمن علمی دانشجویی آغاز شد و اسامی اعضای منتخب در انتخابات آبان ۹۶ انجمن نیز اعلام گردید. سپس دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی در باب خشونت علیه کودکان به ایراد سخنرانی پرداخت و در انتهای نشست به سوالات تعدادی از دانشجویان و مهمانان پاسخ داد.