جشن دانشجویی

سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 14:07
چاپ

جامعه اسلامی دانشجویان جشن دانشجویی را با حضور استاد آقای رجبی درتاریخ دوشنبه 13 آذر 1396  در سالن دکتر تورانی برگزار نمود. استاد رجبی با موضوع دانشگاه ودانشجوی غرب زده به سخنرانی پرداخت و به عواملی که باعث غرب زدگی دانشگاه واساتید ودانشگاه ها بود اشاره نمود که دشمن با استفاده از جهل وارد این مسئله می شود و فرهنگ خودش را به ما تحمیل می کند. پیانو نوازی خانم خسروی پایان بخش جشن روز دانشجو بود.