روز ملی هوای پاک و اهدای گیاهان سبز به همکاران دانشگاهی

شنبه 30 دی 1396 ساعت 11:17
چاپ

معاونت فرهنگی و اجتماعی به مناسبت روز ملی هوای پاک اقدام به اهدای گیاهان آپارتمانی مزین به "شعار طبیعت سبز، هوای پاک و زندگی سبز" به  همراه بروشور با موضوع "قوانین هوای پاک" به کارکنان دانشگاه الزهرا (س) نمود.

 

29 دی ماه روز هوای پاک نامگذاری شده است که هدف از آن ...

 ايجاد حساسيت در بين اقشار مختلف جامعه بوده است و از آنجا كه كليد اصلي كاهش آلودگي هوا، مشاركت مردمي و افزايش هماهنگي بين بخشي است اين روز مي تواند عامل مهمي در ايجاد اين مشاركت و هماهنگي بين بخشي باشد.