سلسله جلسات جریان شناسی و روش تحلیل سیاسی

دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 09:09
چاپ

سلسله جلسات جریان شناسی و روش تحلیل سیاسی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) در روز های سه شنبه 30 آبان و 7 آذر  1396 در سالن حدیث برگزار شد. این جلسات به منظور افزایش بصیرت و تحلیل سیاسی دانشجویان به مدت 6 ساعت با حضور آقایان منصوری و مرکوعی برگزار شد.