مجمع تأسيسي اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي هنر

چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 10:48
چاپ

مجمع تأسيسی اتحاديه انجمن‌هاي علمي دانشجويي هنر در تاریخ 3 و 4 آبان ماه 1396 به میزبانی دانشگاه شهرکرد در محل مجتمع لاله و با حضور 16 نفر از دبيران و نمايندگان انجمن هاي علمي دانشجويي هنر دانشگاه هاي سراسر كشوربرگزار گردید. در این مجمع آقاي کوروش خورشيدي كارشناس انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه شهرکرد، خانم جوانی کارشناس انجمن های علمی دانشجویی اصفهان به عنوان نماینده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری برگزیده شدند. 

در ابتدا برای آشنایی بیشتر شرکت کنندگان حاضر در مجمع تاسیسی ...

alt

با یکدیگر و به رسم میزبانی دانشگاه شهرکرد، بازدیدی از دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان و مجموعه پیرغار انجام دادند و دبیران و نمایندگان انجمن های علمی دانشجویی، ضمن بازدید به گفتگو با یکدیگر درباره راهکار هایی برای ایجاد اتحادیه ای فعال و پویا پرداختند.

در ادامه طی دو جلسه 4 ساعته به ریاست هیئت رئیسه مجلس، متشکل از دبیران انجمن های علمی دانشگاه های شهرکرد، تبریز، هنر، شیراز و با حضور کارشناس اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی، پیش نویس اساسنامه قرائت و با نظر اکثریت مجمع عمومی تغییراتی در آن اعمال شد و در آخر به تصویب رسید. پس از آن حاضرین به بیان اهداف و همفکری و انتقال تجارب پرداختند.در نهایت نیز ، انتخابات اعضاي شوراي مركزي و بازرسان در دستور كار قرار  گرفت.

نتایج نهایی انتخابات مجمع تأسيسي اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی هنر کشور:

اعضاي شورای مرکزی:

1. آقای حسین عبدالهی از دانشگاه تهران (دبیر)

2. خانم پریسا رفاهیتی از دانشگاه شهرکرد (نائب دبیر)

3. خانم زهرا رجبی از دانشگاه الزهرا

4. آقای امیرعباس یولچی از دانشگاه زنجان

5. آقای میلاد چشک از دانشگاه بیرجند

بازرسان

1. خانم نرگس مسکینان از دانشگاه هنر شیراز

1. آقای مجتبی آدمیان از دانشگاه تهران

alt