مراسم چای کتابداری برگزار شد.

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 13:50
چاپ

مراسم چای کتابداری توسط  انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی معاونت فرهنگی در تاریخ چهارشنبه 8 آذر 1396 از ساعت 11:30 الی 13 در کارگاه کتاب دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد. این برنامه محفلی با حضور دانشجویان و اساتید این رشته بود و معارفه ی دانشجویان جدیدالورود و آشنایی دانشجویان با آینده ی این رشته با حضور اساتید و بزرگان انجام گرفت.