محفل شعر

شنبه 13 آبان 1396 ساعت 10:11
چاپ

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) محفل شعری را به مناسبت روز شعر وادب فارسی با حضور خانم ها: دکتر مینا جیگاره، دکتر زهرا فرید، دکتر فقیه، دکتر نوربخش و همچنین باحضور آقای علی خاکی در تاریخ دوشنبه ۲۷شهریور96 در ساختمان معاونت فرهنگی  اتاق 14 برگزارنمود. در این محفل مدعوین اشعار خود و اشعار بیاد ماندنی شعرای نامدار را قرائت نمودند.