نمایشگاه خلاقانه شعر انگلیسی

شنبه 11 آذر 1396 ساعت 13:08
چاپ

نمایشگاه خلاقانه شعر انگلیسی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز سه شنبه 7 آذر 1396 از ساعت 8:30 الی 12 در سالن دکتر تورانی ساختمان خوارزمی برگزار شد.