نمایشگاه کتاب در خوابگاه

چهارشنبه 06 دی 1396 ساعت 15:06
چاپ

بسیج دانشجویی نمایشگاه کتابی را مصادف با هفته کتابخوانی در خوابگاه برگزار نمود . همزمان با این نمایشگاه مسابقه کتابخوانی نیز برگزار گردید و به قید قرعه به سه نفر از برگزیدگان جوایزی تعلق گرفت.