کارگاه آموزشی تصویرسازی در پوستر

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 13:54
چاپ

کارگاه آموزشی تصویرسازی در پوستر توسط انجمن علمی دانشجویی ارتباط تصویری معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز سه شنبه 7 آذر 1396 از ساعت 9 الی 13 در دانشکده هنر برگزار شد. در این کارگاه دانشجویان چگونگی استفاده از تصویرسازی در پوستر را فراگرفته و با انجام کار عملی آموزه های خود را پیاده سازی کردند.