کارگاه آموزشی عکاسی مد (2)

يكشنبه 01 بهمن 1396 ساعت 10:32
چاپ

انجمن علمی دانشجویی طراحی پارچه و لباس معاونت فرهنگی و اجتماعی «کارگاه آموزشی عکاسی مد(2)» را با تدریس خانم شهپر آرمات در روز شنبه مورخ 23 دی ماه 1396 از ساعت 9 الی 13 در مبانی 2 دانشکده هنر برگزار نمود. در این کارگاه مطالب زیر مورد بررسی قرار گرفت: ...

در ابتدای برنامه دو ساعت مباحث تئوری از قبیل نکات مهم در عکاسی پرتره و چگونگی ترکیب بندی خوب در عکاسی تدریس شد. سپس دانشجویان دو ساعت بعدی را در محوطه دانشگاه به عکاسی پرداختند و استاد نکات مهم را یادآوری کرد.  همچنین استاد چند کتاب را جهت مطالعه بیشتر دانشجویان معرفی نمود و برنامه در ساعت 13 به پایان رسید. لازم به ذکر است این برنامه با حضور 10 نفر از دانشجویان مورد استقبال و توجه مخاطبین  قرار گرفت.