کارگاه آموزش تایپ اصولی مقاله و پاور پوینت

چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 09:47
چاپ

انجمن علمی علوم قرآن و حدیث معاونت فرهنگی و اجتماعی کارگاه آموزش تایپ اصولی مقاله و  پاور پوینت را با توجه به در خواست دانشجویان در روز دوشنبه  96/9/27  از ساعت    13 الی 16 در سایت دانشکده ی الهیات برگزار نمود.