کارگاه آموزش نحوه ی مطالعه دروس توسط تک رقمی ها

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 13:56
چاپ

کارگاه آموزش نحوه ی مطالعه دروس توسط تک رقمی ها توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز چهارشنبه 8 آذر 1396 از ساعت 8 الی 12 در سالن دکتر مصلی نژاد برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه ارائه مشاوره به دانشجویان و آشنایی با نحوه ی تست زدن و در س خواندن و منابع معتبر کنکور بوده است.