کارگاه واکاوی وقایع پس از انقلاب

شنبه 02 دی 1396 ساعت 13:41
چاپ

کارگاه واکاوی وقایع پس از انقلاب با حضور آقای موگویی به همت بسیج دانشجویی در روز چهارشنبه  22 آذر ماه 1396 از ساعت 15 الی 17 در کلاس 112 ابن سینا برگزار شد. کارگاه با پرسش و پاسخ استاد با دانشجویان درباره جزییات و مصادیق حوادث و وقایع مهم انقلاب و ناریخ معاصر شروع شد و سپس با توضیح درباره چگونگی بررسی و واکاوی وقایع و ایرادات و آسیب های نحوه تاریخ نگاری فعلی تاریخ معاصر ایران ادامه یافت.