"کارگاه مکالمه به زبان عربی" برگزار شد.

سه شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 10:36
چاپ

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی معاونت فرهنگی و اجتماعی "کارگاه مکالمه به زبان عربی" را با تدریس خانم الزینه البوظه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، در روز یکشنبه 5 آذرماه 1396 از ساعت 8 الی 10 در کلاس 215 ساختمان ابن سینا برگزار کرد. محور های اصلی این کارگاه به شرح زیر بود:

در ابتدای کارگاه ...

alt

مکالمه های ساده و روزمره بین استاد و دانشجویان انجام گرفت. سپس دانشجویان به داستانهای کوتاه به زبان عربی توجه نموده و دانشجویان خلاصه ای  از داستانی که شنیده بودند را به استاد ارائه دادند. همچنین در طول کلاس به آموزش لهجه و اصطلاحات رایج در کشورهای عربی و لغات فراوان عربی پرداخته شد.  

لازم به ذکر است این برنامه با حضور 22 نفر از دانشجویان مورد استقبال و توجه مخاطبین قرار گرفت.