گرامی داشت سی و نهمین فجر پیروزی در دانشگاه و خوابگاهها

شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 13:44
چاپ

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با برپایی ایستگاه پذیرایی در روز 12 و 14 بهمن ماه 1396 در خوابگاه و دانشگاه آغاز سی و نهمین فجر پیروزی و سالروز ورود امام خمینی(ره) را به وطن گرامی داشت.