انتخابات انجمن های علمی دانشجویی

شنبه 29 مهر 1396 ساعت 09:43
چاپ

  انتخابات انجمن های علمی دانشجویی توسط بخش انجمن های علمی دانشجویی معاونت فرهنگی و  اجتماعی در روز های دوشنبه اول و سه شنبه 2 آبان 1396 از ساعت 10 الی 13 در ده دانشکده  دانشگاه برگزار خواهد شد. شرکت در انتخابات برای عموم دانشجویان بلامانع است.