بازدید علمی از موسسه رنگ و پوشش

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 13:38
چاپ

بازدید علمی از موسسه رنگ و پوشش توسط  انجمن علمی دانشجویی شیمی معاونت فرهنگی در روز های دوشنبه 20 یا چهارشنبه 22 آذر 1396 از ساعت 9 الی 13 برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره داخلی 2948 تماس حاصل نمایید.