جشن دانشجویی "مطالبه دانشجویی"

دوشنبه 13 آذر 1396 ساعت 08:57
چاپ

جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) جشن دانشجویی را باعنوان مطالبه دانشجویی با حضور معاون محترم آموزشی به همراه اجرای موسیقی سنتی برگزار میکند. این جشن در روز دوشنبه 13 آذر 1396 از ساعت 13 الی 16:30 در سالن دکتر تورانی برگزار می شود.