دوره جامع درمانهای مبتنی بر رویکرد روان تحلیلی

يكشنبه 26 آذر 1396 ساعت 09:41
چاپ

انجمن علمی و دانشجویی روانشناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی   با همکاری کلینیک مشاوره رهیاب و خانه جوانان دوره جامع درمانهای مبتنی بر رویکرد روان تحلیلی  را از نیمه اول بهمن ماه به مدت 120 ساعت برگزار خواهد کرد.