دوره جامع زوج درمانی و خانواده درمانی

شنبه 02 دی 1396 ساعت 09:30
چاپ

انجمن علمی و دانشجویی روانشناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری خانه جوانان دوره جامع زوج درمانی و خانواده درمانی را به مدت 125 ساعت از روز سه شنبه 5 دی ماه 1396 در روز های پنج شنبه و جمعه هر هفته در سالن دکتر سیف  واقع در طبقه هفتم ساختمان خوارزمی برگزار خواهد کرد.