دوره دوم عکاسی مد

شنبه 16 دی 1396 ساعت 09:56
چاپ

انجمن علمی دانشجویی طراحی پارچه و لباس معاونت فرهنگی و اجتماعی دومین دوره عکاسی مد را در تاریخ شنبه 23 دی ماه 1396 از ساعت 9 الی 13 در دانشکده هنر برگزار خواهد کرد.