دومین جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان روسی

شنبه 16 دی 1396 ساعت 10:03
چاپ

انجمن علمی دانشجویی زبان روسی معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی "دومین جشنواره تئاتر دانشجویی به زبان روسی" را در تاریخ 15 اسفند 1396 از ساعت 9 الی 16  در سالن دکتر تورانی دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد کرد.