دومین همایش تحلیل تاریخ اسلام

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 14:20
چاپ

پژوهشگاه رویان برگزار می نماید:دومین همایش تحلیل تاریخ اسلام و ریشه های عاشورا در شصت سال تاریخ اسلام توسط سید ابراهیم راد در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 29 و 30 آذر از ساعت 14 الی 17:30 بر گزار می شود.

نشانی :تهران بزرگراه رسالت میدان بنی هاشم ، خیابان حافظ شرقی ، پژوهشگاه رویان

alt