خطا

عکاسی مد

چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 09:51
چاپ

انجمن علمی دانشجویی طراحی پارچه و لباس معاونت فرهنگی و اجتماعی دوره آموزشی عکاسی مد را  در روز شنبه 2 دی 96 از ساعت 9 الی 13 در دانشکده هنر، تئوری 8 برگزار خواهد نمود.