مسابقه شعرخوانی به زبان عربی

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 09:12
چاپ

مسابقه شعرخوانی به زبان عربی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان عربی معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز سه شنبه 14 آذر 1396 از ساعت 13 الی 17 در سالن حافظ، طبقه دوم دانشکده ادبیات برگزار خواهد شد.