نشست جمع آوری کودکان کار ، حمایت یا آسیب

يكشنبه 14 آبان 1396 ساعت 10:09
چاپ

کمیسیون اجتماعی مجمع اسلامی دانشجویان نشست جمع آوری کودکان کار ، حمایت یا آسیب را در روز 14 آبان از ساعت 12 الی 14 در سالن دکتر تورانی برگزار می کند. 

 

alt