هجدهمین همایش سراسری آرشیوهای دیداری=شنیداری:چالش ها و فرصت ها

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 14:01
چاپ

هجدهمین همایش سراسری آرشیوهای دیداری=شنیداری: چالش ها و فرصت ها توسط انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی در تاریخ سه شنبه 14 آذر 1396 از ساعت 8 الی 17 در سالن دکتر مصلی نژاد برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این همایش، توسعه ...

 آرشیوهای دیداری شنیداری و ارائه راهکار در جهت  رفع مشکلات و آسیب های موجود در آرشیوهای دیداری  شنیداری است. محورهای همایش شامل "مجموعه سازی، سازماندهی، حفاظت و نگهداری، مدیریت منابع انسانی ومالی، آموزش و پژوهش، وب، نیازهای اطلاعاتی و آینده آرشیوهای دیداری شنیداری است. که حوزه‌های مختلف امور اداری و فرایند کاری در آرشیو دیداری شنیداری را مورد بررسی قرار می دهد.