همایش شب نجومی

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 09:20
چاپ

همایش شب نجومی توسط انجمن علمی دانشجویی نجوم معاونت فرهنگی و اجتماعی در چهارشنبه 6 دی 1396 از ساعت 14 الی 17 در سالن دکترتورانی برگزار می گردد. در این برنامه آقای دکتر مصطفی امام، کارشناس ابزارهای رصدی مرکز نجوم اوا استار و آقای دکتر محمدتقی میرترابی حضور خواهند داشت.