کارگاه آموزشی ارتباط موثر

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 09:05
چاپ

کارگاه آموزشی ارتباط موثر توسط انجمن علمی دانشجویی روانشناسی تربیتی معاونت فرهنگی و اجتماعی در روز یکشنبه 12 آذر ماه 1396 از ساعت 14 الی 17 در کارگاه کتاب دانشکده روان شناسی برگزار خواهد شد. این کارگاه به آموزش روش های کارآمدتر کردن ارتباط های کلامی و غیر کلامی و مدیریت کردن فرآیند ارتباط و رفع موانع آن می پردازد.