کارگاه آموزشی شاخص های ارزیابی کیفی:چشم اندازی به آلتمتریکس

شنبه 13 آبان 1396 ساعت 10:21
چاپ

کارگاه آموزشی شاخص های ارزیابی کیفی:چشم اندازی به آلتمتریکس توسط انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی را در روز یک شنبه 21 آبان 1396 از ساعت 10 الی 16 در سالن حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد کرد.