کارگاه آموزشی word پیشرفته

چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت 09:49
چاپ

 انجمن علمی دانشجویی زبان‌شناسی معاونت فرهنگی و اجتماعی کارگاه آموزشی word پیشرفته را در روزسه شنبه 4 دی 1396 از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در سالن حافظ یا ۱۱۲ دانشکده ادبیات برگزار خواهد نمود.