کارگاه کاربرد نظریه مبانی (گراند تئوری GT ) در پژوهش های تاریخی

يكشنبه 12 آذر 1396 ساعت 13:36
چاپ

کارگاه کاربرد نظریه مبانی (گراند تئوری GT ) در پژوهش های تاریخی توسط انجمن علمی دانشجویی تاریخ معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری گروه تاریخ دانشگاه الزهراس برگزار می شود. این کارگاه در دو روز یکشنبه 12 و دوشنبه 13 آذر ماه 1396 از ساعت 10 الی 13 در تالار حافظ دانشکده ادبیات در حال برگزاری است.