حلقه مطالعاتی در حوزه مسائل روان شناسی

شنبه 16 دی 1396 ساعت 09:34
چاپ

  انجمن علمی دانشجویی روانشناسی تربیتی معاونت فرهنگی و اجتماعی حلقه مطالعاتی مسائل روان شناسی را در روزهای یکشنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت 13 الی 15 در دانشکده روانشناسی برگزار می نماید.