چاپ

اهتمام دين مبين اسلام به مسئله عدم اتلاف وقت و نحوه گذراندن زمان چندان است كه باري تعالي در قرآن به مفردات و اجزاء وقت و زمان قسم ياد كرده است. شارع مقدس نيز به مسئله مواقيت، تنظيم اوقات و استفاده بهينه از فرصت عمر توجه بسياري نموده است.  معاونت فرهنگي اجتماعي دانشگاه الزهرا (س) در راستاي بهينه سازي و برنامه ريزي متنوع و  هدف‎مند اوقات فراغت دانشجويان و با هدف افزايش روحيه نشاط و بالا بردن حس مسئوليت‎پذيري و مشاركت‎جويي این عزیزان در طول سال تحصیلی اقدام به برگزاري اردوهاي فرهنگي متعددي با عناوين ذيل مي نمايد:

ـ اردوهای ویژه  دانشجویان خوابگاهی
این اردوها در طول سال تحصیلی  برای دانشجویان خوابگاهی به طور هفتگی  و به صورت یک روزه در اماکن تفریحی استان تهران برگزار می گردد.


ـ اردوهاي خودگردان يا نيمه خودگردان ويژه كانون گردشگري
این اردوها به صورت خودگردان يا نيمه خودگردان برای تمامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در طول سال تحصیلی با اعزام به شهرهای مختلف ایران برگزار می گردد.


ـ اردوهاي انجمن هاي علمي دانشجويي
این اردوها  توسط انجمن علمی دانشجویی هر رشته بنا به در خواست رئیس دانشکده يا اساتید مربوطه به صورت تخصصی برگزار می گردد.


ـ اردوهای بصیرت
اين اردوها از سال 1388 در راستاي تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص لزوم بصيرت و مقابله مراكز علمي و دانشگاهي با تهديد نرم و اعلام خطر جدي از سوي دشمنان و مطرح نمودن ناتوي فرهنگي از طرف معظم(له) فعاليت‎هاي خود را با اعزام تعداد 80 نفر از دانشجويان در اردوي بصيرت شهر اصفهان و برگزاري جلسات سخنراني با موضوعات"  واكاوي فتنه هاي سال 88"، "چيستي و چرايي جنگ نرم‎"،  "عرفان‎هاي كاذب و شبهات ديني "آغاز  به کارکرد. این واحد  افتخار دارد که  تا کنون هشت دوره اردوی بصیرت را با کیفیت عالی و  همراه با اسقبال گسترده دانشجویان برگزار نموده است.