چاپ

واحد مالی معاونت فرهنگی اجتماعی در راستای انجام خدمات مالی  این واحد در بخش‎های ذیل فعالیت می‎نماید:

ثبت و ارائه گزارش از میزان هزینه واحد به تفکیک برنامه و جزئیات آن با استفاده از برنامه  exel
تسویه تنخواه جاری، اختصاصی، ردیف و سایر منابع با عامل مالی معاونت
تهیه و تنظیم فهرست‎ها به تفکیک بودجه‎های دریافتی در راستای تطبیق اسناد مربوطه با قوانین و مقررات و ارسال به امور مالی دانشگاه
دریافت آخرین دستورالعمل‎ها و قوانین مالی و اطلاع‎رسانی به همکاران اداری و کاپرداز حوزه
همکاری و هماهنگی با عامل  مالی معاونت فرهنگی جهت رفع نواقص و مشکلات مدارک ارسالی
تهیه گزارش‎ها و آمار بودجه‎ای و مالی
انجام پی‎گیری‎های مربوط به کارهای اداری مالی از واحدها و بخش‎های مختلف دانشگاه و شرکت‎ها و سازمان‎های خارج از دانشگاه
پی‎گیری ردیف‎های تخصیص داده شده به واحدهای مختلف معاونت فرهنگی اجتماعی
طبقه‎بندی اسناد و مدارک مالی و نگهداری آن‎ها
پی‎گیری بودجه کار دانشجويی