چاپ

جامعه مجازي دانشگاه الزهراس شبکه‎اي درون دانشگاهي است که دانشگاهیان مي‎توانند به وسیله آن افکار، ديدگاه‎ها و برخي آثار خود را با سايرين به اشتراک بگذارند. پيشاپيش از مشارکت اساتيد فرهيخته، کارکنان ارجمند و دانشجويان گرانقدر سپاسگزاري مي‎شود.

جزئيات برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.