چاپ

1- بخش رسانه های دیجیتال

 

توليد فرهنگي سال 1390

زمان

تولید کننده

عنوان

رديف

20 فروردین

بخش روابط عمومی

ساخت پاپ آپ باطرح تبلیغاتی " انرژی هسته ای برای همه سلاح هسته ای برای هیچ کس

1

26 اردیبهشت

بخش سمعی بصری

ساخت کلیپ بیداری اسلامی

2

26 اردیبهشت

بخش مراسم

ساخت پاورپوئنت ادواردو آنیلی

3

8 خرداد

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد

ساخت پاورپوئنت معرفی بانکداری اسلامی

4

9 خرداد

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی

ساخت کلیپ آموزشی روانشناسی

5

14 تیر

بخش سمعی بصری

ساخت کلیپ جشن فارغ التحصیلی

6

14 تیر

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی

ساخت پاورپوئنت جملات روان شناسی ویژه جشن فارغ التحصیلی

7

5و 6 مهر

بخش روابط عمومی

ساخت پاورپوئنت جملات روان شناسی ویژه جشن ره پویان دانشجویان جدید

8

27 آبان

بخش سمعی بصری

ساخت کلیپ فعالیت های انجمن طراحی پارچه و لباس

9

 

 

2-  بخش منشورات وکتابها

 

توليد فرهنگي سال 1392

 

زمان تولید کننده عنوان

ردیف 

خرداد ماه 1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان

کتابچه شمیم مهر شماره سوم

1
خرداد ماه 1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان

کتابچه شمیم مهر شماره چهارم 

2
مهرماه 1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان

کتابچه شمیم مهر شماره پنجم

3
آبان ماه 1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان

کتابچه شمیم مهر شماره ششم

4
آبان ماه  1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان

کتابچه شمیم مهر شماره هفتم

5
آذر ماه 1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان

کتابچه شمیم مهر شماره هشتم

6
دی ماه 1392 انجمن علمی، دانشجویی ادیان و عرفان کتابچه شمیم مهر شماره نهم

7

 

 

 

 

توليد فرهنگي سال 1390

 

زمان

تولید کننده

عنوان

رديف

14 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور تولید برق از درختان

1

15 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور خلق دایناسور از جوجه

2

16 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور سریعترین دید رنگی در جهان

3

17 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور موجودی که نیمی گیاه و نیمی حیوان است

4

20 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور علت ترس موش از گربه

5

20 فروردین

بخش مراسم

تهیه بروشور تاریخچه انرژی هسته ای و فعالیت رآکتور های آب سنگین اراک

6

20 فروردین

بخش مراسم

تهیه بروشور ر زندگی  و انرژی هسته ای

7

20 فروردین

بخش مراسم

تهیه بروشور انرژی هسته ای و پزشکی

8

20 فروردین

بخش مراسم با همکاری انجمن اسلامی

تدوین جزوه مسابقه کیک زرد 50 سری

9

21 فروردین

انجمن علمی دانشجویی حکمت و فلسفه

تهیه بروشور میرزا ابوالحسن جلوه

10

21 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور حس مرگ توسط مورچه ها

11

22 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور حشرات دارویی در راه هستند

12

23 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور گامی به سوی حیات مصنوعی

13

28 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور تولد گوساله دو سر در گرجستان

14

29 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور معرفی اندامک ریبوزوم

15

30 فروردین

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور معرفی گیاه اسطوخودوس

16

2 اردیبهشت

کانون مطالعات فرهنگی

تهیه بروشور بروشور زمین پاک به مناسبت روز ملی زمین پاک

17

28 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی کتابداری

تهیه بروشور بروشور همایش کتابداری

18

11 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور آشنایی با اسکلت سلولی

19

11 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور خرما از بروز سکته جلوگیری می کند

20

11 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور دانستنی های زیست شناسی

21

12 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی حکمت و فلسفه

تهیه بروشور شهید مطهری

22

در طول ترم

کانون مطالعات فرهنگی

توزیع داستانک های پند آموز

23

24 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور کشف بقایای مورچه های عظیم الجثه

24

25 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور کشف نخستین جانور فناناپذیر در جهان

25

26 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور کشف علت خودکشی دلفین

26

27 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور نخستین اندام انسانی در لوله آزمایش تولید شد

27

28 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور فرزندی از دو پدر و بدون مادر

28

28 اردیبهشت

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور باکتری ها دماغ دارند

29

12 خرداد

بخش مراسم

تهیه بروشور بیانات حضرت امام خمینی  به صورت تراکت

30

8 خرداد

ا انجمن علمی دانشجویی قتصاد

تهیه بروشور بروشور جهاد اقتصادی

31

8 خرداد

انجمن علمی دانشجویی مشاوره

تهیه بروشور آموزشی مشاوره

32

8 خرداد

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور پروتئومیکس چیست ؟

33

25 خرداد

کانون قرآن و عترت

تهیه بروشور ویژه اعیاد شعبانیه

34

25و 26 شهریور

بخش نظارت و ارزیابی

توزیع پرسشنامه فعالیت های فرهنگی به دانشجویان جدید

35

5 مهر

بخش تبلیغات

تهیه و انتشار کتابچه راهنمای دانشجو سال تحصیلی   91- 1390

36

9 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور باکتریها قبل از حمله باهم حرف می زنند

37

11 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور دلفین ها و دانشمندان باهم حرف می زنند

38

13 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور گیاهان عجیب

39

16 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور تبدیل سلول های پوستی انسان به سلول های مغزی

40

18 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور وزغ ه وقوع زمین لرزه را پیش بینی می کنند

41

20 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور راز خنده اسرار آمیز کفتار ها

42

23 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور مالاریا از شامپانزه به انسان سرایت کرده است

43

26 مهر

انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی

تهیه بروشور وال ها پرستار بچه استخدام می کنند

44

13 آبان

بخش مراسم

تهیه بروشور 13 آبان

45

17 آبان

انجمن علمی دانشجویی ادبیات فارسی

تهیه بروشور معرفی محمد علی جمال زاده در سال روز مرگش

46

22 آبان

کانون قرآن و عترت

تهیه بروشور ولایت امیر المومنین

47

30 آبان

انجمن علمی دانشجویی فیزیک

تهیه بروشور نور و گرانش ، اثر متقابل فوتون و گراویتون

48

30 آبان

انجمن علمی دانشجویی فیزیک

تهیه بروشور سیاهچاله ها، شتاب جهان ، انرژی تاریک سی.پی. اچ

49

30 آبان

انجمن علمی دانشجویی فیزیک

تهیه بروشور نسبت عام چیست و به چه کار می آید ؟

50

30 آبان

انجمن علمی دانشجویی فیزیک

تهیه بروشور آهن ربایی کره زمین

51

30 آبان

انجمن علمی دانشجویی فیزیک

تهیه بروشور دانستنیهای بمب اتم

52

تولیدات فرهنگی سال 87-90 بخش رسانه های دیجیتال و منشورات و کتاب ها