چاپ

مقدمه :

از آن‎جا که عصر، عصر ارتباط و تکنولوژی است ارتقاء سطح آگاهی دانشجويان در زمينه‎های علمی، فرهنگی، اجتماعی،‎ سياسی و...  ضروری به نظر می‎رسد. يکی از راه‎های انتقال اين اطلاعات انتشار نشريات دانشجويی است. با آغاز اين‎گونه فعاليت‎ها درجمعيت دانشجويی نهادينه کردن اين فعاليت الزامی بود. خانه نشريات دانشجويي امور فرهنگي دانشگاه الزهراء(س) در مـهر ماه سال 1378با ابلاغ  اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري به طور رسمي آغاز به كار كرد. تعداد نشريات فعال سه عنوان نشريه بود كه اين تعداد در  سال 1390به 40 عنوان نشريه افزايش يافته است. از همان سال تاسيس به درخواست اداره کل امورفرهنگی وزارت علوم، كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي تشکيل گرديد و هم‎اکنون نيز با ترکيبي متشكل از معاون فرهنگي ـ اجتماعي (رئيس كميته)، مدير فرهنگي (دبيركميته)، دو عضو از اعـضاي هيئت علمي، نماينده دفتر نهاد مقام معظم رهبري، عضو حقوقدان، دو عضـو دانشجويي (كه هرسال با برگزاري انتخابات، تعيين مي‎شوند) و حضوركارشناس نشريات برگزار مي‎گردد.

 

 

نشریات 

فهرست تفصیلی نشریات دانشجویی

 

To view the book, you need the latest Flash player.

 

 

نشریات دانشجویی چاپ شده در سال  1393

نشریه پردازش

شماره 3- فروردین 93

نشریه کیمیاگران

شماره 7- فروردین 93

نشریه فراسو

شماره 1- فروردین 93

نشریه پیک کتابداری

شماره 42- فروردین 93

       

 

نشریات دانشجویی چاپ شده در سال  1392

 

نشریه اقاقیا

شماره 2- فروردین 92

نشریه پویان

شماره 15- فروردین 92

نشریه  سای

شماره 11- فروردین 92

نشریه پیک کتابداری

شماره 38- فروردین 92

نشریه رادیکال 2

شماره 8- فروردین 92

نشریه 20

شماره 1- اردی بهشت 92

نشریه ایما

شماره 14- اردی بهشت 92

نشریه دی ان اِی 

شماره 19- فروردین 92

نشریه تکاپو

شماره 12-اردی بهشت 92

نشریه سلاور مشاور

شماره 14-بهاروتابستان 92

نشریه کیمیاگران

شماره 6- بهار 92

شماره 8 و 9 - خرداد 92

       
 

نشریه شفا

شماره 1- پاییز 92

 

نشریه پردازش

شماره 1- پاییز 92

نشریه پیک کتابداری

شماره 41- پاییز 92

نشریه پردازش

شماره 2- پاییز 92

نشریه اقاقیا

شماره 4-زمستان 92

 

     

 

 

عمده فعاليت‎هاي خانه نشريات :

1ـ برگزاري جلسات ماهانه كميته ناظر بر نشريات
2ـ برگزاري جلسات ماهانه با مديران مسئول نشريات دانشجويي و حضور مسئولان فرهنگي
3ـ برگزاري انتخابات اعضاي دانشجويي كميته ناظر بر نشريات (كه هر سال آذرماه برگزار مي‎شود)  
4ـ  برگزاري سالانه جشنواره داخلي نشريات دانشجويي دانشگاه الزهراء(س) با همكاري خانه نشريات وزارت علوم تحقيقات و فناوري
5ـ اجراي طرح رتبه‎بندي نشريات
6ـ برگزاري دوره‎هاي متعدد روزنامه‎نگاري خبرنگاري با همكاري خانه نشريات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
7ـ تشكيل ستاد خبري دانشجويي
8ـ برگزاري دوره‎‎هاي ويژه براي ستاد خبري
9ـ شركت در جشنواره‎هاي سراسري كشوري
10 ـ شركت درنمايشگاه‎هاي نشريات دانشجويي (نمايشگاه‎هاي مطبوعات، قرآني و ...)
11ـ هماهنگي براي چاپ تمامي نشريات دانشجويي
12 ـ برآوردهاي مالي خانه و پي‎گيري‎هاي لازم
13ـ ارائه مشاوره به دست اندركاران نشريات دانشجويي دانشگاه

شرح برخي فعاليت‎هاي خانه :
خانه نشريات هر ماه باتشکيل جلساتي با حضورمديران مسئول نشريات دانشجويی و مسئولان فرهنگی دانشگاه به بررسی مشکلات موجود می‎پردازد و با ارائه نقطه نظرات، پيشنهادها و انتقادات از سوی اعضای حاضر درجلسه گامی مهم جهت حل مسائل موجود نشريات دانشجويی برمی‎دارد. مديران مسئول موظفند گزارشی از عملکرد خود را درحضور مسئولان  ارائه نمايند.

برگزاري جلسات ماهانه اعضاي كميته ناظر بر نشريات
دبيرخانه كميته ناظر پس از دريافت فرم‎های درخواست انتشارن شريه از سوی مديران مسئول، شکايت‎ها ، و... اقدام به برگزاری جلسه می‎نمايد . صدور مجوز جهت انتشار نشريه، رسيدگي به تخلفات و شكايات رسيده، نظارت بر عملكرد نشريات دانشجويي، برگزاري سالانه انتخابات اعضاي دانشجويي كميته، برگزاری سالانه جشنواره داخلی نشريات دانشجويی، اجرای طرح رتبه بندی نشريات و نظارت بر حسن  اجرای آن از وظايف اين کميته می‎باشد.

با برگزاري ماهانه اين جلسات، اعضاء هرچه بيشتر در جريان كم وكيف فعاليت‎هاي نشريات دانشجويي قرار مي‎گيرند و در صدد حمايت بيشتر و ارتقاء سطح کيفی و کمی اين‎گونه فعاليت‎ها برمی‎آيند.
برگزاري سالانه انتخابات كميته ناظربر نشريات
انتخاب دو عضو دانشجويی کميته ناظر به مدت يک‎سال با برگزاری انتخابات و ‎ هر سال  با حضور اکثريت مديران مسئول و اعضای کميته ناظر برنشريات انجام می‎پذيرد. با ابلاغ زمان انتخابات از سوي خانه نشريات وزارت علوم، خانه اقدام به برگزاري انتخابات مي‎نمايد. پس از اطلاع رساني، مديران مسئول با دريافت فرم‎هاي شركت و دادن مدارك خود، آمادگي‎شان را جهت كانديدا شدن اعلام مي‎دارند. سپس در زمان تعيين شده با حضور تمامي اعضاي كميته ناظر، انتخابات در حضور دانشجويان انجام مي‎شود.

برگزاري جشنواره داخلي نشريات
با تصويب كميته ناظر جهت ارزيابي نشريات، جشنواره داخلي هر ساله با همكاري خانه نشريات وزارت علوم برگزار مي‎شود. برپايي جشنواره هاي سراسري نيز با نصب پوستر جهت اطلاع‎رساني به تمامي نشريات و ارائه فرم‎هاي شركت، صورت مي‎پذيرد. س آثار تحويل گرفته شده جهت داوري به خانه نشريات وزرات علوم ارسال مي‎شود و پس از آن طي مراسمي با حضور رياست محترم دانشگاه، معاونين محترم دانشگاه، مدير محترم خانه نشريات وزارت علوم، اعضاي محترم كميته ناظر و دست اندركاران ‎نشريات دانشجويي از برگزيدگان تقدير به عمل مي‎آيد.

اجراي طرح رتبه‎بندي نشريات
طرح رتبه‎بندی نشريات ابتدا از سوی خانه نشريات وزارت علوم مطرح گرديد و کميته ناظر درصدد تنظيم آيين نامه اين طرح  برآمد.  
اين طرح از ابتداي سال 1388 در كميته ناظر مطرح گرديد  و بررسي اين آئين نامه حدود دو سال به طول انجاميد. كه با تصويب اين طرح پس از تصويب، از مهر ماه 1390 قابل اجرا است. طبق اين طرح، نشريات دانشجويي مورد ارزيابي و رتبه‎بندي قرار مي‎گيرند و  حمايت‎هاي مالي متناسب با هر طبقه به آن‎ها تعلق خواهد گرفت.

برگزاري دوره‎هاي روزنامه‎نگاري و خبرنگاري درسطح‎هاي مقدماتي و پيشرفته
خانه نشريات دانشگاه الزهراء(س) (قبل از ابلاغ آئين نامه نشريات دانشگاهي از سوي اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم)، با همكاري دفتر مرکزی مقام معظم رهبری در سالهاي قبل از 1383 دوره‎هايي  برگزار کرده است. پس از ابلاغ از سوي اداره كل امور فرهنگي وزارت علوم (طبق مفاد آئين نامه نشريات دانشجويي) نيز در چندين نوبت با همكاري خانه نشريات وزارتخانه به برگزاري دوره‎هاي روزنامه‎نگاري و خبرنگاري در سطح مقدماتي و پيشرفته اقدام نموده است . اين دوره‎ها هر ساله به طور متناوب با همکاری وزارت علوم برگزار می‎گردد.

شركت در جشنواره‎هاي سراسري نشريات دانشجويي  و نمايشگاه‎ها
برگزاري جشنواره‎ها و نمايشگاه‎هاي نشريات دانشجويي هرساله  با اعلام از سوي خانه نشريات وزارت علوم برگزار مي‎شود و دانشگاه‎ها نيز با برنامه‎ريزي قبلي و تدارك امكانات در اين برنامه‎ها شركت مي‎كنند . خانه نشريات دانشگاه الزهراء (س) نيز مانند ساير دانشگاه‎ها در برنامه‎هاي فوق‎الذكر فعالانه شركت مي‎نمايد.
خانه نشريات دانشگاه الزهراء(س) در دو سال پیاپی 88 و 89 موفق به کسب رتبه اول در بخش غرفه برتر در نمايشگاه بين‎المللي مطبوعات گرديد و کارشناس نشريات سرکارخانم زهرا وزيری لوح تقديرخود را  از دست آقای دکترحسينی وزير محترم فرهنگ و ارشاد دريافت نمود. همچنین در هفتمین جشنواره سراسر کشوری نشریات دانشجویی خرداد 90 موفق به کسب 20 مقام در رتبه‎های مختلف گردید.

تشكيل گروه خبري
يكي از مشكلات موجود در عرصه نشريات دانشجويي عدم ثبات اعضاي فعال در نشريات دانشجويي است.  نبود يك تيم منسجم جهت همكاري در انتشار بولتن‎هاي خبری جشنواره‎ها و همايش‎ها، جشنواره‎هاي سراسر كشوري و منطقه‎اي و هم‎چنين انتشار  خبرنامه در دانشگاه ... خانه را در تشکيل يک تيم خبری مصمم‎تر نمود. وجود يك تيم خبري متشكل از دانشجوياني كه براي چند سال به‎طور ثابت و متحد و يكپارچه با هم فعاليت كنند، می‎‎توانست بخشي از اين معضل را حل كند.  با تشكيل اين گروه و با برگزاري دوره‎هاي تخصصي روزنامه‎نگاري و خبرنگاري ويژه اين گروه،  اميد داريم به اهداف خود در اين زمينه نايل شويم.

 

 

 

فصلنامه کتابداری واطلاع رسانی ـ شماره 32  و33

فصلنامه سلام مشاور - شماره 27