طرح دیدگاههای جامعه دانشگاهی

چاپ

 با سلام دوست عزیز 

جهت پیشبرد اهداف متعالی  فرهنگی دانشگاه و نیاز به تعامل دو سویه و همفکری، دریافت نقطه نظرات شما (جامعه دانشگاهی) گامی موثر جهت دستیابی به فرهنگی پویا در مسیر رسیدن به جامعه آرمانی خواهد بود.

از این پس با موضوعات مختلف به ارائه دیدگاههای ارزشمند شما در این بخش خواهیم پرداخت. امید است با همکاری شما هرچه بیشتر شاهد رونق این اتاق گفتگوی آزاد باشیم.