سند اخلاقی دانشگاه الزهرا(س)

چاپ

باسمه تعالی

سند اخلاقی دانشگاه الزهرا س"

 

به حمد و لطف الهی، در راستای وصول به چشم‌انداز دانشگاه الزهراس، مرحله نخست فعالیت پژوهشی، آموزشی و ترویجی اخلاق حرفه‌ای با اهتمام ریاست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر خزعلی و  با مشارکت اکثریت اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و دانشجویان به شرح زیر به ثمر نشست........

1.    مطالعات معطوف به محیط درونی و بیرونی دانشگاه و رصد آسیب‌ها، معضلات، رخنه‌ها، تهدیدها، فرصت‌ها و زمینه‌های رشد اخلاقی از طریق سنجش دیدگاه‌ها، مصاحبه‌های ژرف‌نگر و مطالعات مشاهده‌ای و نیز مطالعه اسناد مربوطه (جامعه نمونه تقریبی 720 نفر)

2.     برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌ای اخلاق  حرفه‌ای  با هدف آشناسازی همکاران با ره‌آوردهای جدید  اخلاق  حرفه‌ای  در سازمان‌های آموزش عالی، دریافت دیدگاه‌ها و مهارت‌افزایی در تشخیص و حل مسائل اخلاقی (جمع برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و ترویجی 50160 نفر ساعت)

مطالعه تطبیقی در خصوص اخلاق  حرفه‌ای  در آموزش عالی و مبانی اسلامی اخلاق  حرفه‌ای

4  تدوین سند جامع اخلاقی دانشگاه الزهراس شامل اصول اخلاقی، منشور اخلاقی هشت‌وجهی
(خط مشی‌های اخلاقی دانشگاه و واحدهای تابعه) و عهدنامه‌های اخلاقی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان

5.    پیشنهاد راهکارهایی برای تداوم برنامه‌های آموزشی و ترویجی اخلاق حرفه‌ای

 

کتاب سند جامع اخلاقی دانشگاه الزهراس

 

 

منشور و موازین اخلاق پژوهش   مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری      منبع: پایگاه رسانی مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی