فرایند فعالیت های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

چاپ

              

 

فرایند ثبت اطلاعیه در سایت معاونت فرهنگی 
فرایند ثبت خبر  در سایت معاونت فرهنگی 
فرایند جلسات دبیران انجمن‎های علمی، دانشجویی 
فرایند تشکیل كميته حمايت و نظارت بر فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي، دانشجويي و جلسات آن  
فرایند صدور حکم اساتید مشاور انجمن‌هاي علمي دانشجويي و جلسات آن     
فرآیند برگزاری برنامه های انجمن علمی: (آموزشی یا بازدید و ...)      
 کتابچه جامع فرایند های فرهنگی     

 

فرایند کلی عضویت دانشجویی در بخش‎‎ های مختلف معاونت فرهنگی

 

تأسیس کانون فرهنگی

 

تأسیس انجمن های علمی و آغاز به فعالیت انجمن های غیر فعال

 

عضویت در کمیته ناظر برنشریات دانشگاهی

 

عضویت در شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

 

ثبت نام حج عمره دانشگاهیان

 

راهنماي تكميل فرمهاي ارتقاء اساتيد ماده يك ـ  بخش فرهنگي