تمدید مهلت ثبت نام بیست و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان ( مرحله دانشگاهی )

چاپ

در بخش های شفاهی، کتبی، ادبی، هنری، پژوهشی

مهلت تحویل فرم شرکت در مسابقه و ثبت نام تا پایان وقت اداری 30 بهمن ماه 1390 

محل تحویل فرم و ثبت نام  : ساختمان معاونت فرهنگی ـ اجتماعی ، طبقه دوم ، اتاق کانون های فرهنگی 

 

آیین نامه برگزاری مسابقات ، معرفی رشته و منابع 

 

فرم شرکت در مسابقه