چاپ

فعالیت‎ها ي قرآن‎ و‎عترت(ع) دانشگاه الزهراء(س) با عنايت به گستره وسيع دانشجويان تحت پوشش، در سطوح و بخشهاي مختلفي انجام مي‌پذيرد كه از آن مي‌توان فعاليت كانون‎هاي قرآن و عترت در دانشگاه را برشمرد؛ كانونهاي قرآن و عترت (ع) دانشجويان، مجموعه‌اي متشكل از دانشجويان علاقمند به امور قرآني بوده كه به منظور گسترش فعالیت‎ها ي قرآني در دانشگاه، زير نظر و همگام با معاونت فرهنگی‎ـ ‎اجتماعی و مديريت امور فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه نسبت به فضاسازي، طرح‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي ديني و قرآني در سطح دانشگاه اهتمام مي‌ورزد. در همين راستا و به جهت بهره‌مندي از مشاركت دانشجويان و دانش‌آموختگان فعال قرآني، حوزه‎‎ی علوم قرآنی دانشگاه در راستاي اعتلاء و توسعه فرهنگ قرآني بين دانشجويان به تقويت فعالیت‎ها و حركت‎‎هاي قرآني می‎‎پردازد.

 
بخش‎‎های فعال حوزه‎ی علوم قرآنی دانشگاه الزهراء(س):
كانون قرآن و عترت
دبيرخانه دائمي فعالیت‎ها ي قرآن و عترت
كميته امور قرآني
مجله علمي ـ پژوهشي علوم قرآني
گروه آموزشي علوم قرآني (مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد)

اهداف حوزه‎ ی علوم قرآنی دانشگاه الزهراء(س)
توسعه فرهنگ قرآني و تقويت آگاهي‎ها و ترويج انديشه‎هاي قرآني‎ ـ‎ اسلامي ميان دانشجويان
زمينه سازي جهت گسترش پژوهش‎هاي قرآني دانشجويان مطابق با مباني صحيح تحقيق  
ضرورت تقويت زمينه‎هاي تحقيقات قرآن محور در ميان دانشجويان
ضرورت رشد اعتبار و جايگاه قرآن‎پژوهي ايران به عنوان پيشگام و الگوئي عملي در ميان کشورهاي‎ ‎اسلامي
گسترش فرهنگ و انگيزه تدبر در قرآن با رويكرد فعاليت هاي گروهي دانشجويي
استفاده از ابزارهاي هنري در عرصه فعاليت‎هاي قرآني
بهره‌گيري از مديريت زمان در اجراي برنامه‌هاي قرآني
بهره‌گيري از خلاقيت و توان‎مندي‎هاي نوآمد و ساختارشكن دانشجويان در جهت توليد قالب‎هاي جديد برنامه‌هاي قرآني
توسعه و تعميق روحيه معنوي بين دانشجويان
ارائه شيوه نوين در عرصه فعاليت‎هاي قرآني كشور
ايجاد زمينه‎ هاي مناسب جهت انسجام و هماهنگي فعاليت‎هاي قرآني
بهره‌مندي از نظرات اساتيد و دانشجويان، معرفي و استفاده از پتانسيل قرآني دانشگاه