چاپ

کانون گردشگری از سال 1381 با هدف آشنايي دانشجويان با فرهنگ غني ايراني واسلامي و شناسايي فرهنگ از طريق برپايي بازديدهای عمومي و ايجاد حس همكاري و سازگاري در بین دانشجویان و صرف اوقات فراغت دانشجويان در تفريحات سالم و  دسته جمعي كار خود را آغاز كرده است.

اين كانون در طي اين سالها اقدام به برپايي اردوهاي فرهنگی ،زیارتی نموده است .این اردوها با تنوع مکانی وزمانی شامل اردوهای خارج از کشور (سوريه ،لبنان ،مالزي و حج )و خارج از شهر (شيراز ،مشهد مقدس، اصفهان ،قشم ،كاشان ،كيش ،كرمانشاه ،همدان ،رامسر ،تبريز وقم جمكران و...)و يكروزه داخل شهري (موزه جواهرات ملي ،شهرك سينمايي ،شهرستانك ،توچال ،دربند و...)مي باشد .

از ساير فعاليت هاي اين كانون مي توان به تهيه بروشور هاي مختلف جهت آشنايي دانشجويان با آداب و رسوم ،صنايع دستي ،آثار تاريخي و مناطق جغرافيايي اشاره نمود.