مسابقه سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی

چاپ

 اساتید، کارمندان و دانشجویان پس از شنیدن  فایل های صوتی می توانند به 40 سئوال تستی این مسابقه پاسخ داده و پاسخ ها را به ساختمان معاونت فرهنگی ، طبقه سوم، اتاق 9 تحویل نمایند. مهلت تحویل پاسخ ها تا پایان روز اداری شنبه 20 آبان ماه 1391 می باشد.

فایلها رااز اینجا دریافت کنید: .......

متن سوالات مسابقه جشن بزرگ غدیر (سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی)

غدیر، عقلانیت و دولت جهادی 86

غدیر 90 -1

غدیر 90 2