مسابقه سری اول " آوای عاشقی " ویژه دهه محرم -هیات محبان الزهرا(س)

چاپ

پس از مطالعه فایل های صوتی و  فایل های کتبی زیر، جواب صحیح سئوالات مربوطه را با ذکر نام و شماره تلفن  تماس  تا پایان ماه محرم به معاونت فرهنگی ـ طبقه سوم ـ اتاق شماره 9 سرکارخانم ناصری تحویل دهید. 

فایلها رااز اینجا دریافت کنید: .......

فایل سخنرانی مربوط به مسابقه آوای عاشقی شماره یک با عنوان "عقل عاشق ـ عشق عاقل"

 

سئوالات مسابقه " آوای عاشقی "شماره یک با عنوان عقل عاشق ـ عشق عاقل

 

فایل سخنرانی مسابقه آوای عاشقی شماره دو

 

سئوالات مسابقه " آوای عاشقی "شماره دو

 

فایل سخنرانی مسابقه آوای عاشقی شماره 3 با عنوان "عاشورا منشا الهیات رهایی بخش "

 

سوالات مسابقه آوای عاشقی شماره 3 با عنوان "عاشورا منشا الهیات رهایی بخش "